www.viceversa.cat CA  |  ES  |  EN  |  DE    
 
VICEVERSA SERVEIS TARIFES I PRESSUPOST ENLLAÇOS CONTACTE
Serveis

Traducció de textos de caràcter general i divulgatiu

Traducció especialitzada

• Traducció tècnica (enginyeria industrial, energies renovables, automoció...)
• Traducció jurídica (contractes, escriptures, actes, licitacions...)
• Traducció econòmica (informes, balanços, memòries...)
• Traducció comercial (catàlegs, dossiers, presentacions, llocs web...)


Traducció jurada:
títols i expedients acadèmics, diplomes, contractes, escriptures, certificats de naixement i defunció, actes de matrimoni,
sentències de divorci, documents d'adopció, testaments, fideïcomisos, etc.
 

Interpretació: simultània i d’enllaç

Correcció: ortotipogràfica, gramatical i estilística

Assessorament lingüístic


L’alemany, l’anglès, el català i el castellà són les meves principals llengües de treball, però també puc gestionar projectes amb altres idiomes i d’altres àrees d’especialitat (traducció mèdica, farmacèutica, científica) que s’encarregarà de traduir o revisar un equip de col·laboradors de tota confiança.
Nota legal
VICEVERSA  |  ISABEL VILALTA COLOMER linkedn Twitter Facebook
C/ Cristòfol Grober, 4, 1-6   |   E - 17001 GIRONA   |   +34 972 48 52 55   |   info@viceversa.cat
 
Disseny web: Ladeus Web Branding